}

ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Του Μελιού το Πανηγύρι, σε αντίθεση με το θορυβώδες όνομά του, στον σχεδιασμό της ετικέτας επικρατεί minimal γραμμή δίνοντας έμφαση στο λογότυπο. Η εκτύπωση με μαύρο χρώμα σε βαρύ χαρτί Martelle White και με επιλογή δύο διαφορετικών foil, gold στο Μέλι Ανθέων και bronze στο Δασόμελο. Η ιδιαίτερη κοπτική φόρμα έχει βασιστεί στο φτερό της Μέλισσας, δίνοντας την αίσθηση ότι «αγκαλιάζει» σφιχτά τον περιέκτη.