}

ΗΛΙΑΣ ΜΗΡΓΚΕΖΟΥΔΗΣ

Ένα λογότυπο το οποίο συνδυάζει τα αρχικά του ονόματος του Ηλία.
Με βαρύ δημιουργικό, το οποίο εντάσσετε στο περιβάλλον της εργασίας του.