}

ΓΙΑΝΝΑ ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ

Λογότυπο Φαρμακείου για τη Γιάννα.
Ο σταυρός στιλιζαρισμένος και εμπνευσμένος από τα αρχικά της Γιάννας "ΓΡ"